rubenwebsite11

Bio-energetica

Ik heb de afgelopen 20 jaar via bekkenfysiotherapie in het ziekenhuis veel ervaring opgedaan met trauma werk, vooral met seksueel trauma bij volwassenen en kinderen. Ik heb in deze jaren een methode ontwikkeld, die eenvoudig en zeer effectief is gebleken.
In een veilige setting maken we contact met de adem en je lichaam.
Dan breng je je benen als vanzelf in trilling en vraag ik naar beelden of herinneringen, die met je klacht te maken hebben. Het lichaam laat de spanning dan vanzelf los en je krijgt nieuwe, gezonde inzichten zonder spanning of angst. Het klinkt eenvoudig en dat is het ook…
Het kan echter alleen in volledig vertrouwen en zonder oordeel plaatsvinden. Dat lukt alleen bij iemand die ervaren en deskundig is en het zelf ook heeft doorleefd..
Gevolg is dat je stresslevel daalt, de adrenaline spiegel en de bloeddruk in je lichaam dalen, dus na een behandeling is het belangrijk om goed uit te rusten en te herstellen. Een gevoel van rust en tevredenheid is het gevolg.
Voor meer info: youtube.com/watch?v=WReAjA7Nx4M

algemene informatie:
bio-energetica gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning ‘opgeslagen’ in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek. Uiteindelijk leiden dergelijke spanningen tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid, een moeizame ademhaling en een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed.

Binnen de bio-energetica, ook wel “bio-energetische analyse” genoemd, is het concept van levensenergie belangrijk. De essentie van levensenergie is de voortdurende cyclus tussen spanning en ontspanning, tussen opladen en ontladen. Deze energiestroom kan worden geblokkeerd door spanningen in het lichaam, waardoor de beschikbare energie niet vrijuit kan worden gebruikt. Bio-energetische therapie is erop gericht door middel van lichamelijke oefeningen het evenwicht in de energiestroom terug te brengen en blokkades op te heffen.

bio-energetische oefeningen:

Voor een bio-energetische therapiesessie wordt meestal een thema gekozen dat aansluit op de huidige beleving van de cliënt. Dat kan bijvoorbeeld een gezondheidsklacht zijn, of een recente ervaring. Dit thema wordt dan geanalyseerd, waarbij de focus bij het lichaam ligt. De cliënt leert hierbij de gevoelens en signalen die het lichaam afgeeft te herkennen, en wordt zich bewust van hun betekenis. Vervolgens worden er bio-energetische oefeningen gedaan. Deze lichaamsoefeningen bestaan onder andere uit ademhalingsoefeningen, dans, stretchen, vibratie, massage en meditatie. De bio-energetische oefeningen hebben als doel het herstel van de natuurlijke energiestroom van het lichaam, de levensenergie. De negatieve effecten van de spanningsblokkades in het lichaam kunnen hierdoor verminderen. Verschillende bio-energetische oefeningen kunnen zich specifiek richten op bijvoorbeeld:

  • Gronden / aarden / grounding – Grondingoefeningen zorgen voor het diepe besef van grond onder de voeten. Het zorgt ervoor dat de cliënt zich met beide benen op de grond voelt staan, letterlijk en figuurlijk.

  • Vrije energiestroom / levensenergie – Deze oefeningen richten zich op het wegnemen van spanningsblokkades in het lichaam. Het doel is een dynamischer gevoelsleven.

  • Betere lichaamshouding – Spanning die in het lichaam is ‘opgeslagen’ heeft directe invloed op onze lichaamshouding. Dit blijkt uit uitdrukkingen als “het hoofd laten hangen” of “gebukt gaan onder een zware last”. Met bio-energetica oefeningen wordt de lichaamshouding weer in balans gebracht.

  • Onbelemmerde ademhaling – Ademhaling staat in direct verband met emoties zoals verdriet, opwinding en rust. Door chronische lichamelijke spanning kan de ademhaling belemmerd worden. Bio-energetische oefeningen maakt de cliënt attent op de spanning en tracht de ontspanning in de ademhaling terug te brengen.

  • Emoties uiten -Wanneer er zich blokkades van spanning in het lichaam bevinden, voelt men zich vaak ook in de expressie van gevoelens geblokkeerd. De cliënt kan zich hierdoor geremd voelen, en zich minder vitaal voelen. Tijdens een bio-energetische sessie wordt in een veilige omgeving gewerkt aan een bevredigende gevoelsexpressie.

  • Lichaamsbewustzijn – In het “bio-werk”, zoals bio-energetica soms wordt afgekort, is er continu aandacht voor het bewust ervaren van het lichaam. Men leert om niet meer alleen met gedachtes bezig te zijn, maar ook te luisteren naar lichamelijke gevoelens.

annemarie