rubenwebsite5

Opstelling van het verlangen

Franz Ruppert is de grondlegger van deze methode en ik heb de modules “Breek de stilte 1, 2 en 3 en “spiegeltje, spiegeltje” (een op een opstelling) gevolgd bij Margriet Wentink. zie: www.interaktiel.nl
In een opstelling is het mogelijk om personen op te stellen en dan als het ware in de spiegel te kijken naar je innerlijk of delen van jezelf om bij de waarheid te komen en oude patronen te zien, die te maken hebben met overlevingsstrategieën.

meer info:
Breek de stilte,
OMPT= opstellingen op basis van meergenerationele psychotraumatologie
opstelling van het verlangen volgens Franz Ruppert.
Een opstelling van het verlangen begint met het formuleren van een verlangen, dit is een zin waar je mee werkt in de opstelling. Het verlangen is je diepste wens, dat wat je na aan het hart ligt. Elk woord is een afspiegeling, verbonden met het leven van de cliënt. Het is een afspiegeling van de binnenwereld van degene die opstelt, de cliënt. Dus een afspiegeling van de eigen innerlijke dynamiek, die steeds verandert, waardoor er in de opstelling verandering komt.
Elk woord uit jouw zin mag je kiezen en een persoon vragen om voor dit woord uit je verlangen te gaan staan. Je kunt deze persoon zelf in de ruimte neerzetten of zijn/ haar plaats uit laten kiezen. Alle impulsen gebeuren vanuit de intuïtie en het gevoel voor wat juist is, van wat er op dat moment voelbaar is. Er komt dan een interactie op gang waarin duidelijk wordt wat je tegenhoudt om dit verlangen tot uitdrukking te brengen. De split wordt opgeheven als er een gevoelsverschuiving komt; de ingekapselde gevoelens kunnen weer stromen. Nieuwe inzichten en gezonde en krachtige kanten kunnen naar voren komen. Met dit inzicht ga je naar huis en dit werkt door in je verdere leven.
OMPT gaat uit van een driedeling: Op een bepaald moment in je leven heb je trauma’s meegemaakt en daarin kon je niet anders dan je opsplitsen, het trauma volledig doorvoelen en toelaten was onmogelijk voor je. Je kwam in een overlevingsdeel en het traumadeel werd in het onderbewuste geparkeerd. Er is ook altijd een gezond deel aanwezig. De drie delen zijn dus: trauma deel, overlevingsdeel en gezond deel.
Kenmerken van gezonde delen zijn: Autonomie en constructieve symbiose; denken, voelen en handelen zijn geïntegreerd.
Kenmerken van overlevingsdelen zijn: schijnautonomie en/ of afhankelijkheid en aanpassen.
Kenmerken van traumadelen zijn: pijn en doodsangst; diep verdriet. Je kunt dit deel alleen ontmoeten vanuit je gezonde deel, stapje voor stapje.
Als je overlevingsdelen ontmaskert en trauma delen ontmoet kun je gezonde delen ontwikkelen en versterken.
Wezenlijk in deze methode is dat we uitgaan van de autonomie van de cliënt.

annemarie