Rebalance

Rebalance volgens de methode van Satyarthi Peloquin, zie www.myofascialenergeticrelease.com
Rebalance is een diepe spier- en bindweefselmassage, gecombineerd met stretchingtechnieken en houdings- en bewegingsbewustwording.

In  verschillende behandelingen van 1 a 1 ½ uur verandert je onbewuste houdingspatroon in een bewust patroon, dat open en vol zelfvertrouwen is. Het werkt op alle vlakken van je bestaan, want de gewoontepatronen en denkbeelden, die je levens- en lichaamshouding bepalen worden doorbroken.

Een liefdevolle en meditatieve werkwijze vormt de basis van de behandeling.

De oorzaak van lichamelijke pijn is vaak spasme van het spier- en bindweefsel. Dit geeft acute of chronische pijn en zorgt ervoor dat je niet prettig kan bewegen. Ook de circulatie kan niet vrij stromen in een gebied, dat verkrampt is.       Ontspanningsoefeningen helpen niet, want het gaat hier om spasme, dat op onbewust niveau gecreëerd is.

Rebalance gaat uit van drie basis vooronderstellingen:

Iets in het lichaam is gespannen, verkrampt, geblokkeerd of uit balans als gevolg van een overdosis aan spierspanning en slechte houdingsgewoonten.

Het lichaam is niet van steen; het is plastisch, kneedbaar en op herstel gericht. We zijn levende wezens in een continue veranderingsproces. We bestaan voor 70 % uit water en bevinden ons in een voortdurende stroom net als een rivier, meer of oceaan.

Het lichaam is een plaats voor transformatie.  Het lichaamswerk heeft tot doel de kwaliteit van leven te verbeteren en pijn en ongemak te verminderen.

Rebalance leidt naar integratie van lichaam, geest en ziel.  Het geeft een gewaarwording van diep gevoelde eenheid en harmonie, wat belangrijk is voor een gelukkig leven in balans.

admin