rubenwebsite10

MER Myofascial Energetic Release

Ik heb de opleiding Myofascial Energetic Release gevolgd bij Satyarthi Peloquin op de Humaniversity in Egmond aan Zee.
Zie: live painfree www.myofascialtrainings.com

MER is een diepe spier- en bindweefselmassage, gecombineerd met ademwerk,stretchingtechnieken en houdings- en bewegingsbewustwording.

In  verschillende behandelingen van 1 a 1 ½ uur verandert je onbewuste houdingspatroon in een bewust patroon, dat open en vol zelfvertrouwen is. Het werkt op alle vlakken van je bestaan, want oude gewoontepatronen en denkbeelden, die je levens- en lichaamshouding bepalen worden doorbroken.

Een liefdevolle en meditatieve werkwijze vormt de basis van de behandeling.

De oorzaak van lichamelijke pijn is vaak spasme van het spier- en bindweefsel. Dit geeft acute of chronische pijn en zorgt ervoor dat je niet prettig kan bewegen. Ook de circulatie kan niet vrij stromen in een gebied, dat verkrampt is. Ontspanningsoefeningen helpen niet, want het gaat hier om spasme, dat op onbewust niveau gecreëerd is.

MER gaat uit van drie basis vooronderstellingen:

Iets in het lichaam is gespannen, verkrampt, geblokkeerd of uit balans als gevolg van een overdosis aan spierspanning en slechte houdingsgewoonten.

Het lichaam is niet van steen; het is plastisch, kneedbaar en op herstel gericht. We zijn levende wezens in een continue veranderingsproces. We bestaan voor 70 % uit water en bevinden ons in een voortdurende stroom net als een rivier, meer of oceaan.

Het lichaam is een plaats voor transformatie.  Het lichaamswerk heeft tot doel de kwaliteit van leven te verbeteren en pijn en ongemak te verminderen.

MER leidt naar integratie van lichaam, geest en ziel.  Het geeft een gewaarwording van diep gevoelde eenheid en harmonie, wat belangrijk is voor een gelukkig leven in balans.

Satyarthi:

MER is a form of deep bodywork practiced with skill and sensitivity. The capacity of MER to alleviate acute and chronic pain has made it an indispensable tool in treating widespread conditions of body and head pain.

Through deep sensitive touch we work on the cause of chronic pain, overly contracted soft tissue. As the tissue releases, we educate the client on what creates the soft tissue spasm, emotional repression, negative beliefs, as well as dysfunctional habits. Education is important in the healing of chronic pain.

MER works with a unique synthesis of deep and soft connective tissue manipulation, joint release, energy and breath work, myofascial unwinding, body awareness training as well as emotions and their expression.

MER progressively opens the bodies soft tissue layers. As we encounter stuck energy in the form of shortened, hardened tissue… we respond with sensitive touch to support the release of these energy blocks. This activates the body’s natural ability for self correction and healing.

Movement Education – Myofascial Unwinding
Unwinding is a spontaneous movement that is inherent within the bodies tissues. As the body releases it allows for these spontaneous unwinding movements, releasing physical and emotional holding patterns.

With the support and sensitivity of the practitioner a safe space is created, educating and empowering the client to listen and follow the bodies natural release of trauma.

This allows the client to discover a new awareness of dysfunctional attitudes and beliefs that cause the patterns and behaviors that laid the foundations for their painful predicament.

admin